RSS

ADMITERE LA FACULTATEA DE ISTORIE SI GEOGRAFIE 2010

ADMITERE LA FACULTATEA DE ISTORIE SI GEOGRAFIE 
2010 I. INSCRIEREA CANDIDATILOR:

Sesiunea IULIE 

 •  12 – 21 iulie 2010 înscrierea – fara sambata si duminica

 •  21 - 23 iulie 2010 afisarea rezultatelor

 •  22 – 28 iulie 2010 înmatricularea candidatilor admisi – fara sambata si duminica


 • Sesiunea SEPTEMBRIE

 •  13 – 17 septembrie 2010 înscrierea – fara sambata si duminica

 •  17 - 20 septembrie 2010 afisarea rezultatelor

 •  20 – 24 septembrie 2010 înmatricularea candidatilor admisi • Inscrierea si înmatricularea la studii postuniversitare de specializare (specializarea: Managementul resurselor umane) se face în perioada: 13 – 17 septembrie 2010. Înscrierile pot continua si dupa aceasta data, daca nu s-a constituit grupul minim de cursanti, dar nu mai tarziu de 1 octombrie 2010.

  II. ÎNMATRICULAREA:
  • Candidatii admisi pe locurile finantate de la buget au obligatia sa depuna pana pe data de 28 iulie 2010 DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL la Secretariatul facultatii.
  • Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusiva a candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finantat de la buget.
  • La Facultatea de Istorie si Geografie înmatricularea candidatilor se poate face în acelasi timp cu înscrierea.


  III. DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII: 

 •  cerere de înscriere tip;

 •  diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta, în original (sau adeverinta eliberata de liceu, pentru promotia 2010);

 •  foaia matricola ;

 •  certificat de nastere în copie legalizata;

 •  adeverinta medicala tip, vizata de cabinetul medical studentesc;

 •  2 fotografii tip buletin de identitate;

 •  chitanta de plata a taxei de înscriere sau acte doveditoare pentru scutirea de taxa, unde este cazul;

 •  copie xerox dupa B.I. (C.I.) • IV. TAXA DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE
  Pentru domeniile componente Catedrei de Istorie si Relatii internationale (respectiv Domeniile: Istorie;
  Relatii Internationale si Studii Europene): 

 •  50 lei

 • Pentru domeniile componente Catedrei de Geografie (respectiv domeniile: Geografie si Stiinta mediului): 
 •  50 lei

 • Pentru domeniile componente Catedrei de Filosofie, Stiinte sociale si politice (respectiv domeniile: Filosofie,
  Stiinte politice, Stiinte ale comunicarii si Asistenta sociala): 

 •  50 lei


 • SCUTIRI DE TAXE:
  Pot beneficia de scutirea taxei de înscriere:

 •  Orfanii de ambii parinti;

 •  Cei proveniti de la Casele de copii sau din plasament familial;

 •  Copiii eroilor-martiri ai Revolutiei si candidatii raniti în Revolutie;

 •  Copiii cadrelor didactice angajate în institutii de învatamant de stat (pot beneficia o singura data si numai
  pentru o singura institutie de învatamant superior de stat);

 •  Candidatii salariati în unitatea noastra si copiii lor.


 • REDUCEREA TAXEI:
  Pot beneficia de reducere taxei de înscriere:

 •  Candidatii cu un parinte decedat;

 •  Personalul din institutiile de învatamant acreditate

 •  Cazuri sociale deosebite.


 • Scutirea / reducerea taxei de înscriere la concursul de admitere se face numai pe baza actelor doveditoare
  prezentate de candidati, din care sa rezulte ca apartin uneia din categoriile prevazute.

 •  TAXA DE INMATRICULARE: 150 lei + 200 lei avans taxa de scolarizare •  Termen maxim de înmatriculare 28 iulie 2010 • V. CRITERII DE DEPARTAJARE: 

  Conditii de departajare pentru medii egale:
  – la învatamantul de licenta de Zi si ID departajarea se va face dupa media generala la examenul de Bacalaureat.
  – la studiile de masterat departajarea se va face dupa media ponderata a anilor de studiu din anii de facultate (pentru absolventii care au terminat studiile in sistem de credite) sau media general a anilor de studiu (pentru absolventii care au terminat studiile in sistem fara credite).


  VI. DESFASURAREA CONCURSULUI: 

 •  La Facultatea de Istorie si Geografie admiterea în sesiunile iulie si septembrie 2010 se va desfasura pe baza de dosar

 •  Pentru candidatii de la continuarea studiilor:

 • – înscrierile se fac numai în sesiunea din septembrie;
  – admiterea se face în ordinea mediilor de la examenul de absolvire a Colegiului 

 •  Candidatii care pe durata liceului au participat la olimpiade scolare – faza nationala sau internationala, indiferent de disciplina, vor fi admisi, fara concurs de admitere, pe locurile fara taxa, fiind pozitionati primii pe listele de admitere.

 •  Candidatii care au fost premiati la concursul regional „Student pentru o zi” organizat de Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, vor fi admisi, fara concurs de admitere, pe locurile fara taxa, fiind pozitionati primii pe listele de admitere daca domeniul de licenta la care se înscriu este compatibil disciplina la care au obtinut premiul.

 •  Înscrierile la Masterat se vor face în ambele sesiuni (iulie si septembrie) urmand ca elaborarea listelor finale si înmatricularea candidatilor sa se faca în sesiunea din septembrie.

 •  La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta (cf. Lg 288/2004), precum si absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta, ai studiilor universitare de lunga durata (cf. Lg 84/1995).

 •  La admiterea la studii postuniversitare de masterat pot candida numai absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta a studiilor universitare de lunga durata (cf. Lg 84/1995).

 •  Eventualele contestatii privind rezultatele admiterii se depun la secretariatul facultatii în termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor si se rezolva în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contestatiilor, de catre Comisia de admitere. • In anul 2010 admiterea se va organiza la urmatoarele specializari:

  STUDII DE LICENŢĂ

  DomeniulSpecializareaNumar locuri propuse spre aprobare
  IstorieIstorie – 3 aniZi: 24 buget, 4 cu taxa; ID: 25
  Muzeologie – 3 aniZi: 10 buget, 6 cu taxa
  Relatii internationale si studii europene – 3 aniZi: 35 buget, 40 cu taxa
  GeografieGeografie 3 aniZi: 45 buget, 50 cu taxa; ID: 170
  Geografia turismului 3 ani
  Stiinta mediuluiGeografia mediului 3 aniZi: 15 buget, 30 cu taxa
  FilosofieFilosofie – 3 aniZi: 6 buget, 5 cu taxa
  Stiinte politiceStiinte politice – 3 aniZi: 15 buget, 20 cu taxa
  Asistenta socialaAsistenta sociala - 3 aniZi: 30 buget, 60 cu taxa

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

  0 comentarii:

  Trimiteți un comentariu