RSS

referate Mecanisme de finanţare a agriculturii şi dezvoltării rurale din Uniunea Europeană

Mecanisme de finanţare a agriculturii şi dezvoltării rurale din Uniunea Europeană
Mecanisme de Piaţă

Mecanismele de piaţă reprezintă acţiunile de protejare a producătorilor agricoli atât în raport de concurenţa din afara Uniunii Europene, cât şi împotriva modificărilor de preţuri la produsele agro-alimentare.
Principalele mecanisme de piaţă care vor fi aplicate în România după intrarea în Uniunea Europeană sunt:
·                    Preţul de intervenţie. Reprezintă acţiunea de cumpărare sau vânzare pe piaţă de către stat a unor cantităţi de produse pentru a proteja producătorii şi piaţa în condiţii de supraproducţie sau subproducţie. Acest mecanism este prevăzut în primul rând pentru cereale şi va asigura un preţ corect al grâului pentru producător.
·                     Subvenţiile la export. Reprezintă sume de bani care se dau exportatorilor români care vând mărfuri agro-alimentare în afara Uniunii Europene, în condiţiile în care preţul de vânzare în afara Uniunii Europene este mai mic decât cel de pe piaţa internă a U.E
·                     Mecanismele de piaţă intră în atribuţiile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).
În perioada 2007 – 2013, aproximativ 12 miliarde euro vor veni de la Uniunea Europeană pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Această sumă reprezintă 40% din toate fondurile acordate României de către Uniunea Europeană pentru următorii 7 ani.

Plăţi Directe pe Hectar

Plăţile Directe pe Hectar vor fi introduse în 2007 şi vor fi susţinute din fondurile Uniunii Europene. Suma dată în 2007 va fi de circa 50 euro/ hectar (aproximativ 1.800.000 lei vechi).
Această sumă va creşte pas cu pas, în fiecare an, până în anul 2013, când va ajunge la peste 200 euro/ hectar/ an.
Banii se vor da celor care lucrează pământul – proprietari sau arendaşi – în următoarele condiţii:
·                     suprafaţa de teren agricol lucrată (teren arabil, păşune, vie, livadă etc.) să fie de cel puţin 1 hectar;
·                    împărţită în parcele de cel puţin 30 de ari;
·                     pământul să fie înscris în Registrul Fermelor;
·                     proprietarul sau arendaşul să depună o cerere până la data de 15 mai 2007.
Instituţia care va da plăţile directe pe hectar este Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). În fiecare judeţ al României există mai multe centre ale acestei agenţii, unde se pot obţine lămuriri în legătură cu banii pe care agriculturii îi vor primi.
Fonduri pentru Dezvoltare Rurală
Fondurile pentru Dezvoltare Rurală reprezintă banii europeni care vor fi daţi României pentru investiţii în agricultură şi dezvoltare rurală. Conform negocierilor dintre România şi Uniunea Europeană, ţara noastră va beneficia de circa 7,5 miliarde euro (262.000 miliarde lei vechi) pentru perioada 2007 – 2013, ceea ce înseamnă 1,07 miliarde de euro pe an. La aceşti bani se adaugă contribuţiile statului român, în funcţie de tipurile de investiţii care vor fi realizate.
Aceste fonduri se împart pe 4 mari direcţii. Fiecare direcţie (axă) are mai multe măsuri. 
A.     Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier = 3,25 miliarde euro    (45% din total)
·                  sprijin pentru ferme de semi-subzistenţă (circa 85.000 de ferme mici vor primi 1.500 euro/ an, timp de 3 ani, dacă îşi fac un plan de modernizare);
·                  modernizarea exploataţiilor agricole (16.000 de exploataţii agricole vor primi în jur de 70.000 euro/ proiect);
·                  înfiinţarea de ferme de către fermieri sub 40 de ani (până la 40.000 euro/ fermă, conform proiectului depus);
·                  sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători agricoli (750 de grupuri de producători vor primi circa 250.000 euro/ proiect);
·                  formare profesională şi informare (140.000 de fermieri vor fi instruiţi).
B.                 Gospodărirea terenurilor agricole şi silvice = 1,8 miliarde euro (25% din total)
·                    sprijin pe suprafaţă pentru zonele defavorizate, în principal zona de munte (circa 370.000 de fermieri vor primi suplimentar între 25 şi 250 euro/ hectar/ an);
·                    sprijin pentru pajişti şi fâneţe (circa 95 euro/ hectar/ an);
·                    sprijin pentru prima împădurire a terenului agricol (36.000 de hectare vor beneficia de fonduri de 5.000 euro/ hectar).
C.      Imbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural = 2,12 miliarde euro (30% din total)
·                    diversificarea activităţilor neagricole (meşteşuguri, artizanat, produse tradiţionale, turism rural) (19.000 de beneficiari vor primi 10.000 euro/ proiect);
·                    investiţii în mici întreprinderi la ţară – frizerii, reparaţii de utilaje agricole etc. (3.800 de mici întreprinderi vor fi finanţate cu 20.000 euro/ proiect);
·                    renovarea satelor (circa 1.200 de consilii locale vor primi câte 1 milion de euro pentru drumuri comunale, canalizare, restaurarea construcţiilor cu valoare istorică şi culturală etc.).

D.     Programul LEADER = 0,18 miliarde euro (2,5% din total).
Se va finanţa crearea de Grupuri de Acţiune Locală care vor sprijini proiectele de dezvoltare ale satelor. Pentru pescuit va exista un fond special de 263 milioane euro pentru perioada 2007 – 2013 (în jur de 9.250 miliarde lei vechi). Cea mai mare parte din aceşti bani va fi alocată pentru:
·        crearea fermelor de acvacultură;
·         modernizarea bărcilor şi navelor de pescuit;
·         finanţarea asociaţiilor de pescari.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu