RSS

chimie analitica laboratoare

BALANŢA ANALITICĂ. REGULI DE CÂNTĂRIRE

Cântărirea – operaţie importantă în analiza chimică care se realizează cu ajutorul balanţei.
Tipuri de balanţe
 1. tehnice – cu sensibilitatea de 1·10-2 g;
 2. de precizie (farmaceutică) – cu sensibilitatea de 10-2 – 10-3 g
 3. analitice – obişnuite –cu sensibilitatea de 10-4  - 10-5 g
                   - semimicroanalitice                   10-5 g
                   - microanalitice                           10-6 g
                   - ultramicroanalitice                    10-7g.
Părţile componente ale balanţei analitice obişnuite:
-         pârghii cu braţe egale
-         piciorul balanţei
-         platanele balanţei ce folosesc pentru aşezarea obiectului de cântărit şi a greutăţilor
-         ac indicator fixat rigid la mijlocul pârghiei oscilaţiile acestuia se pot observa pe o scală fixată la partea inferioara a piciorului balanţei scala este divizată de la stânga la dreapta de la 0 la 20 (diviziunea 10 reprezintă stare de echilibru a balanţei) sau de la 0 la 10 de o parte şi de alta a scalei (diviziunea 0 reprezintă starea de echilibru)
-         dispozitiv de închidere cu ajutorul căruia atunci când balanţa este în repaus toate piesele mobile sunt ridicate separând astfel cuţitele (3 cuţite din agat sau oţel situate: unul în centru perpendicular pe axă şi celelalte două la margini cu muchia îndreptată în sus) de suprafeţele pe care se sprijină în timpul funcţionării ei.
-         Trusă de greutăţi analitice. Greutăţile au formă cilindrică cu valoare greutăţii marcată pe fiecare sunt prevăzute cu o tijă la partea superioară pentru a uşura manevrarea lor cu ajutorul pensetei. Submultiplii gramului sunt confecţionaţi din tablă de aluminiu în formă de plăci pătrate pe care se gravează valoarea greutăţilor.
La balanţele electrice greutăţile nu se aşează manual ci sunt incluse în construcţia balanţei şi se manevrează cu ajutorul unor tamburi care coboară greutăţile pe pârghia balanţei. Pe tamburi sunt indicate valorile greutăţilor.
              
               Tipuri de balanţe electrice:
 1. Cu două platane – la acestea exista un singur tambur cu ajutorul căruia se aşează subdiviziunile gramului (călăreţii), greutăţi de ordinul gramelor – se găsesc în trusă şi se manevrează mai mult.
 2. Cu doi tamburi – unul pentru greutăţile de ordinul gramelor iar celalalt pentru zecimi şi sutimi de grame.
La ambele tipuri miligramele şi zecimile de miligram se citesc direct pe scala balanţei iluminată electric.
 Balanţele analitice se păstrează în camere speciale pe mese fixate în perete pentru a fi ferite de trepidaţii.

REGULI DE CÂNTĂRIRE
Înainte de a începe cântărirea se verifică poziţia de echilibru a balanţei. Aceasta se realizează deschizând uşor balanţa şi urmărind oscilaţiile acului pe scala indicatoare de o parte şi de alta a poziţiei de 0. Acul trebuie sa devieze cu acelaşi numar de diviziuni. Deoarece balanţa analitică este un aparat de mare sensibilitate la manipularea ei se vor respecta urmatoarele reguli de cântărire:
- greutăţile se manipulează cu penseta şi nu cu mana pentru a nu le modifica greutatea
- greutăţile se pun pe platan în ordine descrescătoare şi este bine ca greutăţile de acelaşi fel să fie puse la un loc


CARACTERISTICILE BALANŢEI ANALITICE

 1. Sensibilitatea – numărul de diviziuni de pe scală cu care se deplasează acul pentru o încărcătură de un miligram. Sensibilitatea poate fi marită sau micşorată prin deplasarea piuliţei situate la partea superioară a acului balanţei în sus sau în jos.
 2. Precizia – reporductibilitatea rezultatelor unei cântărir repetate ale aceluiaşi obiect.
 3. Exactitatea – diferenţa dintre masa reală a unui obiect şi masa indicată de balanţă.

METODE DE CÂNTĂRIRE

 1. Cântărirea simplă sau directă – pe platanul din stânga se aşează vasul în care se va cântării sunstanţa iar pe platanul din dreapta greutăţi până la echilibru. Suma greutăţilor reprezintă greutatea vasului sau tara. Se închide balanţa şi se adaugă apoi greutăţile necesare cantităţii de substanţă pe care vrem sa o cântărim apoi se adaugă în vasul de cântărire substanţa pana la echilibru.
 2. Metoda dublei cântăriri – obiectul de cântărit se aşează pe platanul din stânga şi se echilibrează balanţa cu greuţăţi. Se schimbă obiectul pe platanul drept şi se echilibrează din nou.
 3. Metoda cântărire prin diferenţă – pe platanul din dreapta se aşează vasul în care se va cântării substanţa iar pe platanul din stânga o greutate constantă şi mai mare decat a vasului. Pe platanul din dreapta alaturi de vas se pungreutăţi mici pana la echilibru. Se adaugă substanţa de cântărit, echilibrul se strică prin urmare e necesar scoaterea greutăţilor pana la echilibrare. Greutăţile scoase reprezintă greutatea sunbstanţei cântărite.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu