RSS

referate plan de afaceri

“Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară”- Suceava
 

~Noiembrie 2009~Referat la:
„ EDUCATIE ANTREPRENORIALA„PIZZA - HALLO" S.R.L.
CUPRINS

1.SUMAR
2. ÎNTREPRINDEREA
3. PRODUSELE ŞI SERVICIILE
4. PIAŢA ŞI STRATEGIA VÂNZĂRILOR
5. CONCURENŢA
6. AMPLASAMENTUL ÎNTREPRINDERII
7. PRODUCEREA
8. MANAGEMENTUL ŞI PERSONALUL
9. PLANUL FINANCIAR1. SUMAR

Întreprinderea "PIZZA - HALLO" SRL este o întreprindere de producţie. Activitatea întreprinderii se va axa pe producerea pizzei italiene originale şi livrarea acesteia la domiciliul clientului.

Pizza va fi produsă şi livrată în aşa mod ca să-şi păstreze gustul şi calitatea până la consumator. Vor exista mai multe feluri de pizza, clientul având posibilitatea să comande oricare în cantităţile dorite la un preţ accesibil, de $1.06. Preţul pizzei va fi mai mic sau egal cu preţurile de pe piaţă, însă calitatea produsului nostru va fi net superioară.
Investiţia necesară este de $24723.41. Acestea vor fi folosite pentru procurarea utilajelor de producţie şi materiei prime necesare. În primii ani întreprinderea va utiliza o capacitate de producţie de numai la 60%. În următorii anii se planifică mărirea volumului vânzărilor  şi ridicarea gradului de utilizare a capacităţii de producţie până la 80%.
Vor exista 2 pizzerii localizate în sectoarele Centru şi Râşcani ale oraşului Chişinău, care vor produce şi realiza circa 12000 pizza lunar. Personalul întreprinderii va fi compus din director, vice-director pe realizare, vice-director pe producţie, 2 bucătari, 4 ajutori ai bucătarului, 2 angajaţi pentru livrare.
Conform studiilor întreprinse piaţa pe care va activa întreprinderea este o piaţă în creştere, caracterizată printr-o cerere puternică la astfel de produse. Cumpărătorii vor fi în principal persoanele cu vârsta între 15-40 ani.
Estimând rezultatele financiare viitoare obţinem un profit anual de cca. $18107.57, în condiţiile de venituri minime şi cheltuieli maxime, regimul de lucru fiind de 10 ore pe zi. În perspectivă se prevede extinderea întreprinderii şi în celelalte sectoare ale oraşului.

ÎNTREPRINDEREA

Întreprinderea "PlZZA-HALLO" SRL cu un capital statutar de $1149 a fost înfiinţată la 25.10.2000 şi este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiţiei a Republicii Moldova sub numărul 35254.
Întreprinderea este o societate cu răspundere limitată şi face parte din categoria întreprinderilor mici. Întreprinderea este proprietatea a 3 membri asociaţi.Repartizarea capitalului statutar
al “PIZZA –HALLO” SRL între asociaţi
Asociatul
Suma, $
Cota, %
Turcanu Valeriu Ion
459,6
40
Lipcan Adrian Sergiu
344,7
30
Păduraru Emanuil Mihai
344,7
30
Total
1149
100
Scopul întreprinderii este satisfacerea necesităţilor populaţiei mun. Chişinău cu produse alimentare (pizza) şi prestarea de servicii prin activitatea de antreprenoriat pentru realizarea intereselor sociale şi economice ale membrilor asociaţi pe baza beneficiului obţinut.
Pentru realizarea scopurilor propuse întreprinderea va practica următoarele genuri de activitate:
• producerea şi realizarea la comandă a pizzei italiene originale;
• livrarea pizzei la domiciliu.
Preţul pizzei, precum şi preţul livrării va fi acceptabil.

PRODUSELE ŞI SERVICIILE

Produsul care va fi fabricat de societate şi anume pizza italiană originală va satisface cele mai rafinate gusturi ale celor mai alintaţi gurmanzi. Produsul firmei noastre este orientat spre satisfacerea nevoilor zi de zi, fie zi de lucru, fie zi de sărbătoare.
Pizza propusă de firma va avea gusturi diferite şi specifice. Acest gust se va datora condimentelor proaspete şi neobişnuite, de obicei neutilizate de alţi producători de pizza, din cauza că pizza se fabrică după o recetă unica italiană. Denumirea pizzei va fi la fel diferită, aceasta depinzând de materia primă şi condimentele folosite la fabricarea produsului finit.
Vor exista următoarele denumiri italiene originale:
Pizza Tropicana - cu ananas şi ciuperci;
Pizza Salami - cu salam proaspăt şi ouă bătute;
Pizza Vegetară - cu ciuperci, ceapă şi piper verde;
Pizza Peşte - cu peşte, usturoi şi caşcaval;
Pizza Tomato - cu sos din roşii proaspete, caşcaval şi măsline.
Se preconizează de a produce pizza de diferite mărimi şi, respectiv, de diferite greutăţi. Pe viitor se propune producerea pizzei cu greutate şi mărime specială, comandată de fidelul client.
Dimensiunile şi greutăţile pizzei propuse de societatea noastră sunt următoarele:
Pizza normală, având un diametru de circa 15 cm şi o greutate de 280g.
Pizza mare cu diametrul de 20 cm şi o greutate de 350g.
Pizza cu mărimi şi greutăţi speciale, la dorinţa clientului.
Produsul original al firmei va satisface gusturile fiecărei persoane, graţie posibilităţilor pe care le oferim clienţilor. Viitorii clienţi ai firmei vor putea comanda pizza conţinând diferite produse şi condimente specifice.
Întreprinderea preconizează să folosească un ambalajul original, în care va fi livrată pizza. Acesta va consta din foaie de carton presat, având imprimate pe faţă emblema întreprinderii şi date ce caracterizează întreprinderea, adresa juridică, numerele de telefon.
De asemenea întreprinderea va primi comenzi de livrare a pizzei la consumator pentru zile de naştere, sărbători şi alte ocazii speciale.

PIAŢA ŞI STRATEGIA VÂNZĂRILOR

Produsul fabricat şi oferit de firmă fiind un produs final, va fi realizat pe piaţă consumatorului şi este orientat persoanelor de toate vârstele.
Piaţa aleasă de întreprindere este o piaţă în creştere, relativ nouă în republica noastră. Firma este unica firmă care prestează asemenea servicii în raza municipiului Chişinău. In viitorul apropiat, dacă veniturile de la activitatea vor spori, se aşteaptă deschiderea noilor filiale în alte sectoare ale municipiului, precum şi în alte oraşe.
Dat fiind faptul că în municipiu nu există concurenţi reali ai întreprinderii, cota pe piaţă va fi majoră (se aşteaptă la 25-35%, aceasta mărindu-se respectiv odată cu poziţionarea şi pe alte pieţe).  
Pentru păstrarea şi lărgirea poziţiei pe piaţă întreprinderea va adopta o  strategie îndreptată spre:
-          ridicarea calităţii produsului;
-          lărgirea asortimentului produsului;
-          ridicarea nivelului de deservire post-vânzare;          
-          stabilirea unii preţ convenabil pentru toate păturile sociale.
Clienţii potenţiali ai întreprinderii sunt persoanele de toate vârstele, începând cu copiii de la 5 ani până la oamenii în vârstă. Totuşi piaţa ţintă a întreprinderii constituie persoanele vârsta cărora este între 15-40 ani.
Pentru ai determina pe clienţii să cumpere produsele fabricate de întreprindere, conducerea va pune accentul, în primul rând, pe calitatea deosebită a serviciilor prestate, preţul convenabil, amabilitatea la îndeplinirea comenzii, noutatea serviciului şi produsului. La toate acestea se mai adaugă faptul că produsele vor fi fabricate din materii prime  ecologic pure.
Pentru început frecvenţa sunetelor de comandă a produsului va fi mică, aceasta din urmă majorându-se odată cu ridicarea image-ului firmei şi afirmarea pe piaţa. De asemenea frecvenţa cumpărării se va deosebi de la o perioadă a zilei la alta, fiind mai mică în perioada zilei, apoi mărindu-se la sfârşitul zilei.
Produsele firmei vor ti distribuite direct consumatorului, în urma unui sunet de comandă. Distribuirea în raza pieţei alese va fi efectuată timp de 20-25 min., produsele fiind livrate în condiţii speciale, păstrându-se calităţile specifice.
Odată cu lărgirea activităţii şi pieţei de desfacere, se preconizează de a desface produsele şi prin intermediul unei reţele de magazine de firmă.
Preţurile la produsele livrate vor fi constituite din elementele proprii lor, reieşind din costurile de producţie şi din alte cheltuieli. Se preconizează de a stabili preţurile la un nivel mai jos cli 5-8% în zilele de sărbători etc.
Reclama produselor şi serviciilor prestate va fi efectuată prin intermediul reţelei mass-media, foi volante, standuri luminescente şi pe automobilele care livrează produsele firmei.
După ce produsele au fost fabricate la comanda clientului, în obligaţiile firmei intră livrarea produsului până la locul de destinaţie. Clienţilor care comandă peste un număr stabilit de produse, li se va acorda un mic cadou.

CONCURENŢA

În raza municipiului Chişinău mai există doi producători de pizza (Pizza Romană şi Vicol-Pizza) şi alţi doi concurenţi indirecţi (McDonald's şi Danisa-food). Vicol-Pizza propune un asortiment foarte limitat şi nu livrează produsul la domiciliu. Pizza Romană produce un asortiment destul de variat de pizza, de asemenea livrează pizza la domiciliu, dar deja este renumită în oraş pentru calitatea în permanentă scădere, şi timp îndelungat de pregătire. Vicol-Pizza propune pizza la un preţ convenabil de $1.06 - $1.28, însă aspectul şi ingrediente fiind foarte primitive. Pizza Romană propune pizza la preţuri mult mai ridicate $1.70-$2.77. Prin combinaţia preţ&calitate, asortiment&noutate sperăm să cucerim un segment mai mare de piaţă.
În urma apariţiei întreprinderii “PIZZA-HALLO” SRL pe piaţă se presupune o  reacţie neîntârziată din partea Vicol-Pizza, care ar putea începe prestarea serviciului de livrare.
Analiza punctelor forte şi slăbiciunilor concurenţilor

Puncte forte
Slăbiciunile
Vicol-Pizza
-          experienţă mare;
-          preţ atractiv;
-          amplasament favorabil
-          utilaj învechit;
-          calitate relativ scăzută;
-          asortiment redus
Pizza Romană
-          reţea de comercializare;
-          asortiment variat;
-          reţea de livrare
-          popularitate
-          amplasament favorabil
-          calitatea produsului;
-          timp mare de aşteptare


Analiza comparativă a concurenţilor
Indicatorii
Nr. max.
de puncte
(1-5)
PIZZA-HALLO
Concurent
Vicol-Pizza
Pizza  Romana
Produsul sau serviciul
5
5
4
3
Preţul
5
4
5
3
Calitatea
5
4
3
4
Amplasarea întreprinderii
4
4
5
4
Distribuirea produsului
5
5
3
5
Deservirea post-vânzare
Image-ul întreprinderii
4
4
4
4
Alte:
Numărul de puncte
28
26
24
23
Comentarii

AMPLASAMENTUL ÎNTREPRINDERII

Întreprinderea va activa pentru început în mun. Chişinău. In urma unor studii şi cercetări s-a ajuns la concluzia că sectoarele cele mai potrivite pentru acest tip de activitate sunt Râşcani şi Centru. Sectorul Râşcani va deservi şi parţial şi sectorul Ciocan, iar sectorul Centru parţial şi Buiucani.
Analizând sectoarele date putem afirma că acestea :
-         sunt relativ compacte;
-         venitul mediu la locuitorilor în general e destul de înalt;
-         infrastructura dezvoltată;
-         inexistenţa unei oferte largi de mâncături calde.
Concurenţii de asemenea se află în sectorul Centru, însă la “Vicol-Pizza” nu întotdeauna poţi găsi un loc liber, iar la “Pizza Romană”, pe care locuitorii o pot comanda şi de acasă, sunt puţine locuri si prepararea pizzei este foarte îndelungată.
Alte avantaje:
-          condiţii de lucru normale (electricitate, canalizare, încălzire, gaz, telefon);
-          existenţa staţiilor de alimentare cu petrol în apropiere;
-          existenţa unui număr mare de oficii, instituţii de învăţământ, cămine studenţeşti (Buiucani, Râşcani), tinerii vor fi clienţii principali - pionerii serviciului întreprinderii.

PRODUCEREA

Procesul de producţie constă în următoarele etape:
-        Aprovizionarea cu materie primă a întreprinderii.
-        Pregătirea aluatului după o receptură tradiţional italiană.
-        Coacerea pizzei în cuptoare.
-        Livrarea pizzei la domiciliu.
Materia primă va fi procurată de la producătorii autohtoni. Condimentele şi alte produse ce nu se produc în Republica Moldova vor fi aduse din Germania.  Asociaţii au obţinut, graţie unor relaţii de prietenie, de la o pizzerie din Berlin reţete originale italiene.
Pentru coacerea pizzei va fi utilizat un cuptor special “CASTELLT favori refrigerati" în componenţa căruia întră forme de diferite mărimi (mici, medii, mari). In componenţa acestui bloc există 14 despărţituri - 7 pentru formele din aluat şi 7 pentru produsele alterabile unde va fi o temperatură constantă (0-20°C), fiecare despărţitură având 4 poziţii. Cuptorul este echipat cu funcţii suplimentare. Consumul de energie este reprezentat astfel: min. 8 kw/h, max. 20 kw/h. Echipamentul va fi furnizat de o societate italiană ce se ocupă cu transportul produselor şi utilajelor ''ITALI-MOLDOVA".
Realizarea pizzei la comandă va fi efectuată de câteva persoane cu ajutorul a 4 autoturisme închiriate timp de 20-30 min. Toate pizzele vor fi ambalate, ce va permite păstrarea gustului şi calităţii. Livrarea va fi efectuată de câtre 2 din asociaţi şi 2 persoane angajate. In caz că automobilul este ocupat cu o comandă, sau clientul se găseşte nu departe de pizzerie comanda va putea fi înfăptuită pe jos sau cu bicicleta. Se preconizează că întreprinderea va lucra între 8-12 ore în fiecare zi a săptămânii.
Planul de producţie şi realizare
Nr.
Denumirea produsului

Unitatea de măsură

Cost unitar
($)

Cantitatea

inclusiv

I trim

II trim

III trim

IV trim.

1.

Pizza- Pizzeria 1

buc.

0.77

72000

18000

18000

18000

18000

2.

Pizza- Pizzeria 2

buc.

0.77

72000

18000

18000

18000

18000

Încă un element cheie a activităţii este faptul că clientul va putea comanda orice combinaţie de componente constituitoare ale pizzei, preţul depinzând de ele. 

MANAGEMENTUL ŞI PERSONALUL

Firma va fi condusă de toţi asociaţii în dependenţă de cota fiecăruia la capitalul statutar al întreprinderii. Asociaţii vor coordona întreaga activitate, se vor ocupa direct de problemele de aprovizionare, producţie şi desfacere, de asemenea vor angaja şi controla personalul.
Procesul de producere a pizzei va fi efectuat de un 2 bucătari experimentaţi (foşti lucrători ai unui mic restaurant) şi 4 ajutori ai bucătarului. Procesul de desfacere va fi deservit de 2 dintre asociaţi şi alte 2 persoane angajate.
Salariul asociaţilor, cât şi personalului va fi alcătuit din salariu fix şi un comision. Astfel asociaţii vor primi un salariu de $63.83 lunar, care va oscila în dependenţă de volumul vânzărilor, la fel şi ceilalţi angajaţi efectuându-se o cointeresare a personalului în mărirea volumului vânzărilor. Salariul bucătarului va constitui $127.66, iar a ajutorului de bucătar $63.83. Persoanele angajate pentru livrarea pizzei vor încasa de asemenea câte $63.83. Cu fiecare angajat va fi încheiat un contract de muncă separat.

PLANUL FINANCIAR

Necesităţile financiare totale pentru deschiderea afacerii constituie $24723.41, in care:
-          $14893.62 - pentru procurare utilajului din credite pe termen lung;
-          $6382.98 - pentru procurarea materiei prime din credite pe termen scurt;
-          $3446.81 - alte cheltuieli de producţie din surse proprii de finanţare.
Condiţii de creditare
Indicatorii

Pentru utilaj

Pentru cheltuieli curente

Mărimea creditului, $

14893.62

6382.98

Termen de creditare

3 ani

l,5ani

Rata anuală a dobânzii

20%

20%

Numărul de rambursări /an

4

4

Numărul perioadelor de graţie

2

2

Rata de rambursare calculată

1489.362

1595.745

Tabel de rambursare a capitalului împrumutat ($)
Nr.
Sold. creditor

Rata de
 rambursat

Rest de rambursat

Dobânda scadentă

Dobânda cumulată

I

21276,60

0,00

21276,60

1063,83

1063,83

2

21276,60

0,00

21276,60

1063,83

2127,66

3

21276,60

3085,11

18191,49

1063,83

3191,49

4

18191,49

3085,11

15106,39

909,57

4101,06

5

15106,39

3085,11

12021,28

755,32

4856,38

6

12021,28

3085,11

8934,17

601,06

5457,45

7

8936,17

1489,36

7446,81

446,81

5904,26

8

7446,81

1489,36

5957,45

372,34

6276,60

9

5957,45

1489,36

4468,09

297,87

6574,47

10

4468,09

1489,36

2978,72

223,40

6797,87

11

2978,72

1489,36

1489,36

148,94

6946,81

12

1489,36

1489,36

0,00

74,47

7021,28


Veniturilor şi cheltuirilor au fost calculate reieşind din cheltuielile şi veniturile pentru pizza normală (medie), pe baza căreia se formează şi celelalte. De asemenea cheltuielile de producţie au fost luate cele maxime posibile, iar veniturile ca minim probabile. Calculele sunt efectuate pentru 1 pizzerie.
Venituri previzionare:
Lunar: 6000 pizza*$1.06=$6360 trimestrial: $6360*3 luni=$19080
Cheltuieli previzionare:
Numărul de pizza pe zi 200, lunar 6000, anual 72000. Pentru fabricarea 1 pizza avem nevoie:
                             (lei)
Componentele costului

Total chelt.
lunar

Cost unitar lunar

- Cheltuieli constante:


Amortizarea utilajului
729.1667
0.121528
Arenda unei încăperi
900
0.15
Arenda unui automobil
900
0.15
Total cost fix
2529.1667
0.4215
- Cost variabil:


Salariu bucătarului
600

Salariul a 2 ajutori
600

Salariul pers. ce livrează
300

Salariul asociaţilor
450

Total salarii
1950
0.325Combustibil
2160
0.36
Energie electrică
1920
0.32Faină
1500
0.25
Caşcaval
5400
0.9
Pastrama
5400
0.9
Alte preparate
480
0.08
Ambalaj
180
0.03
Alte cheltuieli
200
0.0333
Total cost variabil
19190
3.198
Total cheltuieli de producţie
21719.1667
3.6195

Aceleaşi costuri în $ SUA                                               4621.10                          0.77
Cheltuieli de producţie trimestriale =$4621.10*3=$13863.3
Cost fix anual=2529.1667*12/4.7=$6457.45
Pentru ambele pizzerii cifrele vor fi următoarele:
Venituri trimestriale l9080*2 pizzerii = $38160
Cheltuieli trimestriale =$ 13863.3*2 pizzerii = $27726.6
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor
($ SUA)
Indicatorii
1 an
Total
1 an
2 an
3 an
I trim.
I trim.
I trim.
I trim.
Venituri de la realizare
38160
38160
38160
38160
152640
152640
152640
Cheltuieli de producţie
27727
27727
27727
27727
110906
110906
110906
Venitul brut
10433
10433
10433
10433
41734
41734
41734
Impozitul pe venit
2921
2921
2921

2921
11685
11685
11685
Profitul  net
7512
7512

7512
7512
30048
30048
30048
Rata de rambursat
0
0
3085
3085
6170
9149
5957
Dobânda bancara
1064
1064

1064
910
4101
2176
745
Profit disponibil
6448
6448
3363
3517
19777
18724
23346
Profit cumulat
6448
12896
16260
19777
39554
58278
81624

Fluxul de numerar
($ SUA)
Indicatorii
1 an
Total
1 an
2 an
3 an
I trim.
I trim.
I trim.
I trim.
Resursele financiare la începutul perioadei
3447
16278
22726
26089
29607
55767
74490
Intrări in numerarCredite
21277
0
0
0
21277
0
0
Vânzări
38160
38160
38160
38160
152640
152640
152640
Total INTRĂRI de numerar
62883
54438
60886
64249
203523
208407
227130
Ieşiri din numerarInvestiţii
14894
0
0
0
14894
0
0
Cheltuieli curente
27727
27727
27727
27727
110906
110906
110906
Impozitul pe venit
2921
2921
2921
2921
11685
11685
11685
Rata de rambursat
0
0
3085
3085
6170
9149
5957
Dobânda bancara
1064
1064
1064
910
4101
2176
745
Total IESIRI de numerar
46605
31712
34797
34643
147757
133916
129294
SURPLUS/ DEFICIT de numerar
16278
22726
26089
29607
55767
74490
97836
Cost variabil unitar = $0,68
Punct critic sau pragul de rentabilitate calculat pentru o pizzerie
PC = 6457.45 / (1.06-0.68) = 16993.3 buc. anual.
Reieşind din calculele estimative se observă că întreprinderea va acoperi toate cheltuielile, deoarece va produce anual 72000 buc (la cu gardul de utilizare a capacităţii de producţie =(6000 buc./10000 buc)* 100%=60%) ce-i de 23,6 ori mai mult decât nivelul pragului de rentabilitate. Profitul obţinut îi va permite să-şi onoreze obligaţiunile sale atât faţă de bancă, cât şi faţă de buget, precum şi să acumuleze resurse financiare necesare pentru extinderea afacerii în viitorul apropiat. perspectivă
Prin hotărârea comună a celor 3 asociaţi, o perioadă de timp, până când întreprinderea nu va avea o poziţie financiară puternică, profitul va fi îndreptat spre dezvoltarea întreprinderii.
Menţionăm de asemenea că principiile noastre de lucru sunt: eficacitatea, acurateţea, punctualitatea şi dinamismul, principii preluate de la colegii noştri germani de la "HALLO-PIZZA”, care din situaţii în care ne aflăm şi noi au ajuns la cifre comerciale de milioane.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu