RSS

chimie analitica laboratoare 4

Lucrarea 4

Prepararea unei solutii de I2 de concentraţie aproximativ 0,1n şi determinarea  titrului şi a factorului

Reacţia redox care stă la baza titrărilor este :

I2 + 2e- → 2I-
Pentru stabilirea echivalentului gram al iodului se ţine seama de faptul că o moleculă de I2 acceptă 2 e:
EgI2=
Pentru a prepara 1000 ml soluţie de I2 aproximativ 0,1 N, într-o fiolă cu dop şlefuit, se cântăresc 12,7 gI2. Se dizolvă intr+o soluţie de KI concentrat (25 gKI intr+un volum mic de apă distilată) şi se aduce la semn (1000ml) cu apă distilată. Soluţia astfel preparată se păstrează în sticle brune.

Stabilirea titrului soluţiei de I2 aproximativ 0,1N cu ajutorul Na2S2O3 soluţie exact 0,1 N

Indicatorul folosit pentru această determinare este amidonul. Soluţia de amidon se prepară astfel :
-într-un pahar Berzelius se iau 100 ml apă distilată şi se aduce la fierbere ;
- se introduce 1g amidon solubil ce a fost în prealabil triturat cu puţină apă distilată şi se continuă fierberea câteva minute ;
- se utilizează după răcire ;
- pentru stabilitatea mai mare a soluţiei apa distilată se poate înlocui cu o soluţie de NaCl.
Soluţia de Na2S2O3  0,1 N se prepară astfel ;
Echivalentul gram al soluţiei de Na2S2O3  se stabileşte conform reacţiei :

I2 + Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6
2S2O32- - 2e-→ S4O62-
O moleculă de Na2S2O3 cedează 1e- :
Eg=
Pentru a prepara 1000 ml soluţie  2NaI + Na2S4O6 soluţie exact 0,1 N se cântăresc 25g Na2S2O3 şi se dizolvă în apă fiartă şi răcită lipsită de CO2, după care se aduce la 1000 ml.
Procedându-se astfel soluţia îşi păstrează titrul un timp mai indelungat, astfel CO2 şi O2 din aer îi schimbă titrul.
Na2S2O3 + CO2 + H2O →NaHCO3 + NAHSO3 + S, ceea ce duce la o creştere a titrului conform reacţiei :

NaHSO3 + ½ O2 → Na2SO4 +S

Astfel, o parte din tiosulfat ar fi consumat, titrul micşorându-se.

Titrarea soluţiei de iod aproximativ 0,1N cu soluţie cu factorul stabilit

În flaconul de titrare, se pipetează cu exactitate 10-20 ml soluţie de iod şi se titrează cu tiosulfat pâna la culoarea galben pai. Se adaugă 1 ml amidon când soluţia devine albastră, se continuă titrarea pâna la decolorarea soluţiei.

I2 + 2 Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6
Calcul :
1EgI2……………………………..1Eg Na2S2O3
          V1 TpI2……………………………..V2 Tp Na2S2O3
TpI2=
V2 -ml Na2S2O3 luaţi pentru titrare
V1 –ml I2 consumaţi pentru titrarea V2
Aplicaţii practice :
Soluţia preparată se foloseşte la determinarea indicelui de peroxid, care este un indicator important în procesul de alterare a grăsimilor. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu