RSS

facultatea de inginerie alimentara suceava

facultatea de inginerie alimentara suceava 

Adresa:
Universitatii 9, 720225 
Suceava, România
Telefon:
+40 230 216147 
(+40 230 522978) int. 290
Fax: +40 230 520267


Admitere

Admitere pe baza de dosar
INGINERI/zi: Media de admitere reprezinta media aritmetica a urmatoarelor note:
1. Media generala obtinuta la bacalaureat  M1 (50%);
2. Media generala a clasei a XII-a  M2 (50%).
        In cazul mediilor egale, pentru ultimul loc, departajarea se va face dupa media generala obtinuta la bacalaureat, media clasei a XII-a sau dupa media generala a anilor de studii (liceu).
MASTERAT: Media de admitere se va calcula astfel:
1.  0,6 x media generala a anilor de studii
2.  0,4 x media generala a examenului de licenta
  Sesiunea iulie 2008:
- perioada de inscriere: 14-25 iulie 2008
- afisarea rezultatelor: 26 iulie 2008
- inmatricularea candidatilor declarati admisi: 26-31 iulie 2008
  Sesiunea septembrie 2008:
- perioada de inscriere: 3-19 septembrie 2008
- afisarea rezultatelor: 20 septembrie 2008
- inmatricularea candidatilor declarati admisi: 21-25 septembrie 2008
  Pentru masterat inscrierea se poate face in sesiunile iulie si septembrie, dar afisarea rezultatelor se face in sesiunea septembrie 2008
ACTE NECESARE

1. Diploma de bacalaureat in original sau adeverinta (pentru promotia 2008);
2. Copie legalizata dupa certificatul de nastere;
3. Adeverinta medicala tip eliberata de medicul
    de familie (contine rezultate MRF, VDRL);
4. 4 fotografii 3/4;
5. Copie dupa buletinul de identitate;
6. Foaia matricola sau adeverinta cu notele obtinute la disciplinele clasei a XII-a si     cu media generala a anilor de studiu.

Specializări / Programe de studii

Licenţă, cursuri de zi, 4 ani:

 • Ingineria produselor alimentare

 • Controlul şi expertiza produselor alimentare

 • Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

 • Masterat, cursuri de zi, 2 ani:

 • Controlul şi expertiza produselor alimentare

 • Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare si asigurarea sănătăţii populaţiei

 • Masterat, cursuri de zi, 1,5 ani:

 • Managementul calităţii produselor alimentare şi a mediului

 • Managementul educaţiei pentru protecţia mediului şi igienei alimentaţiei

 • Studii postuniversitare de specializare:

 • Siguranta productiei alimentare

 • Managementul mediului

 • Studii doctorale:

 • Ingineria materialelor

 • Perfecţionare cadre didactice din învăţământul preuniversitar (definitivat, gradul didactic II, gradul didactic I) la specializările:

 • Ingineria produselor alimentare

 • Controlul şi expertiza produselor alimentare

 • Competenţă
  Absolvenţii specializărilor noastre pot lucra în următoarele domenii:
  - Industria cărnii;
  - Industria laptelui;
  - Industria produselor fermentative (vin, bere, alcool);
  - Industria de morărit şi panificaţie;
  - Ape minerale;
  - Protecţia consumatorului;
  - Protecţia mediului;
  - Direcţia Sanitar - Veterinară;
  - Direcţia de Sănătate Publică;
  - Control vamal;
  - Coordonarea distribuţiei produselor agroalimentare;
  - Controlul calităţii alimentelor şi alimentaţiei;
  - Cercetare şi proiectare;
  - Expertiza produselor alimentare;
  - Alimentaţie publică şi agroturism;
  - Învăţământ preuniversitar;
  - Învăţământ universitar.
  Studenţii vor avea posibilitatea să obţină diplomă de competenţă lingvistică pentru: engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă.
  Cercetare
  Domenii de cercetare şi preocupări:
     Activitatea cadrelor didactice titulare de la Facultatea de Inginerie Alimentară cuprinde diverse domenii de competentă, care asigură o stransa legatura între disciplinele fundamentale şi cele tehnologice.
  Activitatea de cercetare stiintifica din cadrul facultatii noastre include urmatoarele preocupari:
  • Biotehnologii alimentare
  • Biocarburanti
  • Ecologie
  • Protectia mediului
  • Modelarea matematica a calitatii
  • Dezvoltare de soft specific pentru industria alimentara
  • Agroturism si dezvoltare rurala
  Centre de cercetare:

 • Centru de cercetare în domeniul siguranţei alimentare

 • Activitati de anvergura si premii:

 • Premiul AGIR (Asociatia Generala a Inginerilor din Romania), locul I la Salonul de Inventica, Suceava, 2002

 • 28 brevete de inventie

 • carti, contracte de cercetare, grant-uri

 • Baza materiala:
  Studenţii vor avea acces la:
 • laboratoare cu dotare ultramodernă în domeniul expertizei şi controlului calităţii materiilor prime şi a produselor alimentare;

 • laborator multimedia;

 • practică tehnologică la societăţi moderne de profil;

 • excursii de studii.

 • Laboratoratoare:

 • laborator de fizica

 • laborator de chimie anorganica

 • laborator de analize fizico – chimice si chimie analitica

 • laborator de analiza instrumentala

 • laborator de operatii si aparate;

 • laborator de microbiologie;

 • laborator de tehnologia si controlul calitatii in industria de morarit si panificatie;

 • laborator de tehnologia si controlul calitatii produselor fermentative;

 • laborator de tehnologia si controlul calitatii carnii;

 • laborator de tehnologia si controlul calitatii laptelui;

 • laborator de chimie organica si biochimie;


 • Activitati de anvergura si premii:

 • Premiul AGIR (Asociatia Generala a Inginerilor din Romania), locul I la Salonul de Inventica, Suceava, 2002

 • 28 brevete de inventie

 • carti, contracte de cercetare, grant-uri  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

  0 comentarii:

  Trimiteți un comentariu