RSS

chimie analitica laboratoare

Lucrarea 2
Prepararea unei soluţii 0,1n (aproximativ) de HCl şi stabilirea titrului practic

Acidul clorhidric industrial, chimic pur, are un conţinut variabil de HCl gazos.Acidul clorhidric concentrat are o concentraţie de cca 37 g HCl gazos, la această concentraţie densitatea soluţiei este de ρ= 1,19 g/cm3.
EgHCl = MHCl deoarece  în titrările bazelor, neutralizează doar o grupare HO-

HCl + NAOH→ NaCl + H2O

Pentru prepararea a 1000 ml soluţie aproximativ 0,1 N sunt necesari 0,1 echivalenţi HCl
1Eg HCl=1molHCl = 36,461g
0,1*Eg = 3,6461g HCl pur
100g sol HCl 37% conţin...............................................................37g HCl pur
  x.............................................................................................3,6461g HCl pur

 g soluţie HCl (37%) (ms)
Deoarece cântărirea lichidelor este improprie, este necesară transformarea gramelor în volume ştiind că ρg/cm3
Vsml
Vom măsura 8,3 ml HCl concentrat cu ρ= 1,19 g/cm3, îi aducem într-un balon cotat de 1000 ml în care se află  puţină apă distilată după care se completează la semn cu apă distilată.
Prepararea soluţiei  etalon de Na2CO3 anhidru
(varianta I)
2HCl + Na2CO3→ 2NaCl + H2CO3 (CO2 +H2O)
În varianta I se prepară 1000ml soluţie  0,1N astfel:
Se cântăresc la balanţa analitică 5,2994 g Na2CO3 anhidru( reprezentând a 10-a parte din valoarea echivalentuluigram pentru Na2CO3 anhidru).
Eg=
Cantitatea de Na2CO3 anhidru căntărită la balanţa se aduce cantitativ într-un  balon cotat de 1000ml. Soluţia obţinută va avea titrul practic egal cu cel teoretic.
Tt=Tr = 0,005299g/ml. ()

Stabilirea titrului soluţiei de HCl aprox. 0,1n
Principiul metodei constă în titrarea unei cantităţi cunoscute de soluţie de carbonat de sodiu 0,1 N, cu HCl în prezenţa metiloranjului ca indicator pâna la viraj de la galben la portocaliu.
Mod de lucru :
- se pipetează cu exactitate, într-un pahar de titrare, 10-20 ml soluţie etalon de carbonat de sodiu, se adaugă 3-4 picături metiloranj şi se titrează cu HCl din biuretă pâna la virajul indicatorului în portocaliu persistent. După titrare, se îndepărtează CO2 prin fierbere timp de cca 2 min, se răceşte, şi dacă soluţia devine iar galbenă se titrează din nou până la portocaliu.La titrare se vor consuma V2, ml HCl.Se repetă de 2-3 ori titrarea, se face o medie a rezultatelor.
Calcul :
1Eg Na2CO3...................................................1Eg HCl
52,994g Na2CO3......................................36,5g HCl
V1 xTt Na2CO3 .....................................................V2 xTp HCl
                                    TpHCl=, titrul practic al soluţiei preparate
V1, ml-volumul de soluţie etalon carbonat de sodiu luaţi în lucru
V2, ml-volumul de soluţie HCl folosiţi la titarea a V1 ml carbonat de sodiu
TtNa2CO3 – titrul teoretic al soluţiei de carbonat de sodiu.
Varianta II
Mod de lucru :
            În trei pahare de titrare (pahare Erlenmayer) se cântaresc la balanţa analitică exact 0,2g carbonat de sodiu anhidru. În fiecare pahar se adaugă(peste masa de carbonat de sodiu cântărită exact) un volum de 50-60ml apă distilată.
            Metoda constă în titrarea soluţiei obţinută în fiecare pahar, in prezenşa metiloranjului pâna la portocaliu.
Avantajul variantei I este micşorarea erorii de cântărire şi se pot face mai multe titrări, fără a mai fi nevoie să se cântărească fiecare probă.
Calcul:
            1Eg Na2CO3................................................1Eg HCl
52,994g Na2CO3........................................... 36,5g HCl
m carbonat=0,2g..............................................VxTp HCl
 Tp HCl=36,5*0,2/52,994*V, titrul practic al soluţiei preparate
Vml - soluţie HCl aproximativ 0,1N folosiţi la titrarea probei.
Indiferent de varianta tp HCl foloseşte la calculul factorului de corecţie F.
            F=Tp/Tt
Tp-titrul practic al soluţiei de HCl cu concentraţia aproximativ 0,1N.
Tt-teoretic al soluţiei de HCl cu concentraţia exactă 0,1N.
FxVp=Vt
Aplicaţii practice: Duritatea temporara a apei se determina titrând un volum de apa, exact masurat, cu soluţie de HCl 0,1 n în prezenţă de metiloranj drept indicator.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu